Zwracam/y się z prośbą o przedstawianie ofert na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu skośnym budynku Ośrodka Wypoczynkowego „GRZEŚ” w Mikoszewie prowadzonego przez firmę MNM Magdalena Karabon

 

Zapytanie Ofertowe- Fotowoltaika

Załącznik 1- Formularz Ofertowy

Załącznik 2- Oświadczenie o braku powiązań


 

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".


obozy letnie nad morzem

Operacja pn. "Zwiększenie liczby miejsc noclegowych wraz z zapewnieniem infrastruktury rekreacyjnej oraz stworzeniem Sali multimedialnej w Ośrodku Wypoczynkowym "Grześ" w Mikoszewie" mająca na celu "Rozwój firmy MNM Magdalena Karabon poprzez stworzenie nowej atrakcyjniejszej oferty Ośrodka wraz ze zwiększeniem zatrudnienia w trakcie trwania projektu." współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.